Veterinarska bolnišnica

Oskrba psov mladiči, odrasli in starejši psi

Na periodične veterinarske preglede pogosteje vodimo mlade in starejše pse. Odrasle pse do 8 let je dovolj preventivno pregledati enkrat letno ob cepljenjih.
Poskrbimo za redno odpravljanje notranjih parazitov (3x letno) ali predhodne koprološke preiskave.
Sezonsko moramo preprečevati pojav klopov in bolh, saj so oboji prenašalci drugih bolezni (borelioza, erlihioza, trakuljavost).
Pse, ki potujejo v Istro ali južneje ustrezno zaščitimo pred komarji in dirofilarijo (srčne gliste).

pes02

Cepljenje proti steklini

Cepljenje proti steklini je obvezno po zakonu. Prvo cepljenje proti steklini morajo lastniki zagotoviti po 12. tednu starosti psa, vendar najpozneje do 16. tedna. V kolikor kuža še ni označen z mikročipom, se ga ob prvem cepljenju čipira, vpiše v centralni register psov (CRP) ter izda potni list. Nadaljnja cepljenja so v razmiku enega leta do tretje vakcinacije, nato na tri leta oz. v skladu z navodili proizvajalca cepiva.

Program cepljenja:

  • cepljenje: od 3. do 4. meseca starosti,
  • cepljenje: 1 leto po prvem cepljenju,
  • cepljenje: 1 leto po drugem cepljenju,
  • cepljenje in nadaljnja: v razmiku 3 let.
DATUMA NASLEDNJEGA CEPLJENJA NE ZAMUDITE! V KOLIKOR ZAMUDITE, MORATE KUŽKA ZOPET CEPITI 3 KRAT ZAPOREDOMA Z ENOLETNIMI RAZMIKI MED CEPLJENJI!

Kastracija psov in sterilizacija psičk

Kastracijo psov in sterilizacijo psic priporočamo v času pubertete. Le ta pri večini psov nastopi, ko dopolnijo 5 mesecev. S kastracijo, lahko preprečimo neželene spremembe v obnašanju v času pojatve in po njej. Pri psicah lahko zanesljivo preprečimo nastanek tumorjev mlečne žleze.

Registracija in označitev

Nova zakonodaja predpisuje poleg zdravstvenih zahtev tudi spremembe v zahtevah glede označitve in identifikacijskih dokumentov (nov potni list za hišne živali). EU potni listi za hišne živali, ki so bili izdani pred 29. decembrom 2014, bodo še vedno veljaven dokument (starih potnih listov ni potrebno zamenjati). Lastnik psa mora zagotoviti, da je pes do dopolnjenega tretjega meseca starosti označen z elektronskim transponderjem, t. i. mikročipom. Hkrati se izda tudi identifikacijski dokument – EU potni list za hišne živali.

Lastnik mora v sedmih dneh od pridobitve psa urediti prijavo psa pri pooblaščeni veterinarski organizaciji. Mladiča mora prijaviti najpozneje do dopolnjenega tretjega meseca njegove starosti. Za vse pse, skotene po 1.1.2015, je potreben podatek pri vpisu v Centralni register psov tudi njegov izvor. Za pse skotene v Sloveniji to pomeni, da je ob registraciji psa potrebno predložiti tudi številko mikročipa njegove matere.

MIKROČIPIRANJE

Običajno se mlade pse ob prvem cepljenju tudi mikročipira. Mikročip se vstavi pod kožo na levo stran vratu. Velik je nekaj milimetrov in ima svojo edinstveno petnajst mestno številko, ki jo lahko odčitamo s posebnimi čitalci.

POTNI LIST ZA HIŠNE ŽIVALI

Potni list za hišne živali je obvezen za vsakega psa. V njem so zabeleženi podatki o psu in njegovem lastniku, številka mikročipa in podatki o cepljenju. Služi kot dokument za prečkanje meje in kot knjižica o cepljenju.

CENTRALNI REGISTER PSOV

Vse pse je potrebno vpisati v Centralni register psov (CRPsi), ki deluje podobno kot centralni register prebivalstva. V njem so zbrani podatki o psu in lastniku. Lastnik je dolžan obvestiti veterinarja, če pride do kakršnihkoli sprememb podatkov glede psa (pobeg, pogin…) oz. lastnika (zamenjava lastništva, selitev, zamenjava telefonske številke…).

Sprememba lastništva

Lastnik mora vsako spremembo lastništva psa javiti pristojni veterinarski organizaciji v sedmih dneh od nastanka spremembe. 

Veterinarska organizacija spremeni lastništvo psa v Centralnem registru psov na podlagi računa, kupoprodajne pogodbe, ustreznega dokumenta o oddaji psa v ali iz  zavetišča ali izjave lastnika o spremembi lastništva psa, ki je kot Priloga 1 sestavni del Pravilnika o zaščiti hišnih živali ter jo lahko dobite v veterinarski ambulanti.

Odjava psa

Pogin psa mora lastnik javiti pooblaščeni veterinarski organizaciji v roku 30 dni od pogina. Na veterinarski organizaciji se psa odjavi iz Centralnega registra psov ter uniči potni list. Uničen potni list se shrani ali se ga na željo lastnika vrne. Pobeg oziroma odtujitev psa, lastnik psa prijavi veterinarski organizaciji ali zavetišču za zapuščene živali. Skrbnik živali mora izgubo hišne živali prijaviti v roku treh dni, sicer se šteje, da gre za namerno zapustitev živali.

Če je pes pogrešan in ga do datuma naslednjega cepljenja niste našli, ga do tega datuma na veterinarski organizaciji odjavite kot mrtvega oz. trajno pogrešanega.
Vir: spletna stran UVHVVR