Veterinarska bolnišnica

Klinični primeri V strokovnem kotičku vam predstavljamo primere iz prakse.

MatkoM. Klinični primer: Yago, nemški ovčar, 10 mesecev, občasno šepa na prednjo levo nogo.Avtor: MatkoM., v skupini kliničnih primerov: Ortopedski primeri

Yago, nemški ovčar, 10 mesecev, občasno šepa na prednjo levo nogo

Rtg, CT

Ugotovitve: relativno krajša ulna bilateralno, oddvojen proc. ankoneus bilateralno, fragmentiran medialni procesus coronoideus levo, cubitis bilateralno

Zdravljenje: artroskopska odstranitev fragmentov medialnega proc. Coronoideusa, lateralna artrotomija obeh komolčnih sklepov v presledku 6 tednov in odstranitev oddv. ankoneusov

Artroskopska odstranitev fragmentov MPC v levem komolcu

.
.

Oddvojen proc. ankoneus v levem komolcu (artroskopska slika)

Oddvojen proc. ankoneus, po odstranitvi.


Klinični primeri