Veterinarska bolnišnica

Klinični primeri V strokovnem kotičku vam predstavljamo primere iz prakse.

MatkoM. Klinični primer: Yago, nemški ovčar, 10 mesecev, občasno šepa na prednjo levo nogoAvtor: MatkoM., v skupini kliničnih primerov: Ortopedski primeri

Yago, nemški ovčar, 10 mesecev, občasno šepa na prednjo levo nogo

Rtg, CT

Ugotovitve: Relativno krajša ulna bilateralno, oddvojen proc. Ankoneus bilateralno, fragmentiran medialni procesus coronoideus levo, cubitis bilateralno.

Zdravljenje: Artroskopska odstranitev fragmentov medialnega proc. coronoideusa. Lateralna artrotomija obeh komolčnih sklepov v presledku 6 tednov in odstranitev oddv. ankoneusov.

Artroskopska odstranitev fragmentov MPC v levem komolcu.

.
.

Oddvojen proc. ankoneus v levem komolcu (artroskopska slika)

Oddvojen proc. ankoneus, po odstranitvi.


Klinični primeri